lnwshop logo

บทความ

จุดสังเกต !! เหรียญ 10 บาท กาญจนาภิเษก ทั้ง 2 บล็อก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
เป็นที่ทราบกันดีว่า “เหรียญ 10 บาท (โลหะสองสี) ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2539” นั้น ได้มีการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ซึ่งในปัจจุบัน ก็ยังมีการพบเห็นได้ทั่วไป แต่ทราบหรือไม่ว…
สะสมด่วน !! เหรียญ 10 บาท (สองสี) ติดอันดับหายาก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
ปัจจุบัน เหรียญ 10 บาท (สองสี) เป็นที่นิยมสะสมกันมาก โดยมีการประกาศ ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 10 บาท (โลหะสองสี) ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งหมด 61 วาระด้วยกัน ซึ่งในแต่ละวาระต่างๆ ก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไป ตามความนิยมของนักสะสม และ จำนวนการผลิต ของ วาระนั้นๆ ซึ่งจะเป็น ตัวบ่งบอก ว่าวาระที่เราตามหาอยู่นั้น จะหาสะสมได้ง่ายหรื…
รายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 9 (ไม่ขัดเงา)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
ประเทศไทย เริ่มมีการประกาศใช้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 หลังจากนั้น ก็มีประกาศออกใช้เรื่อยมา ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในรัชสมัย ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจำนวนมากกว่า 300 รายการ ด้วยกัน ดังนั้น ร้านขายเหรียญกษาปณ์ Monkey Coin จึงได้รวบรวมรายการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว ไว้เป็นข้อมูลศึกษาต…
เหรียญ 10, 5 และ 1 สตางค์ กาญจนาภิเษก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 นั้น เป็นเหรียญที่นักสะสม นิยมเก็บสะสมเป็นอย่างมาก โดยมักจะสะสมเป็น ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก กาญจนาภิเษก 10 เหรียญ ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก กาญจนาภิเษก 10 เหรียญ ดังกล่าว ประกอบด้วย เหรียญชนิดราคาต่างๆ ดังนี้.-- เหรียญกาญจนาภิเษก ชนิดราคา 20, 10…
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 เดือนที่ผ่านมา
ประเทศไทย เริ่มมีการใช้ธนบัตรครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 4 แรกเริ่มนั้น ได้มีการใช้ “เงินกระดาษ” เมื่อ พ.ศ. 2396 ซึ่งครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” แต่ใช้คำว่า “หมาย” เรียกแทน และยังคง ใช้เรื่อยมาจำนวน 3 รุ่น ต่อมาใน สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ “ตั๋วกระดาษ” รา…
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 10 บาท (สองสี) จำนวน 61 วาระ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 10 บาท (สองสี) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เหรียญ 10 บาท สองสี” เริ่มมีการประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ ส่วนผสม ขนาด และน้ำหนัก เช่นเดียวกับ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยแต่ละเหรียญ มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร และ มีน้ำหนัก 8.5 กรัม ลั…
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 5 วาระ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:7 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท หรือ “เหรียญ 100 บาท ที่ระลึก” ได้มีการประกาศออกใช้ทั้งเหรียญกษาปณ์แบบ เงิน (เงินผสมทองแดง) และ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ตรงกลางเหรียญไม่มีรู มีเฟืองจักรที่วงขอบนอก เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาดังกล่าว ได้เริ่มมีการประกาศออกใช้ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในปัจจุบันนั้น ตามราชกิจจา…
เหรียญ 20 บาท ครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:9 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญ 20 บาท ครบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ที่กระทรวงการคลังได้ จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยออกใช้ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ประวัติความเป็นมา :มหาวิทยาลัยเกษตรศา…
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 41 วาระ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:10 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 2 บาท หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เหรียญ 2 บาท ที่ระลึก” เป็นเหรียญกษาปณ์แบบ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ตรงกลางไม่มีรู โดยใน วาระที่ 1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 9 กรัม และใน วาระที่ 2 - 41 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 7.3 กรัม ซึ่งปัจจุบัน ได้มี…
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 5 บาท จำนวน 17 วาระ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:10 เดือนที่ผ่านมา
เหรียญ 5 บาท เริ่มมีการประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยเป็น เหรียญกษาปณ์ ประเภท หมุนเวียน มีลักษณะเป็นเก้าเหลี่ยมตราครุฑพ่าห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศออกใช้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 5 บาท (เหรียญ 5 บาท ที่ระลึก) ซึ่งเป็นเหรียญกษาปณ์แบบ โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง ตรงกลางไม่มีรู ซึ่งในปัจจุบัน ต…
1
2
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 19 บทความ

รายการสินค้า

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

สถิติร้าน

หน้าที่เข้าชม697,405 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด289,237 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านMonkey Coin
Monkey Coin
จำหน่าย เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก | หมุนเวียน และอื่นๆ สภาพไม่ผ่านการใช้งาน
เบอร์โทร : 0905703185
อีเมล : monkeycoin99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก